Roxy Farhat

Current:

Not Your Bitch in the Mini Cinema
June 16th - October 1st
Moderna Museet, Exercisplan 4, Stockholm
https://www.modernamuseet.se/not-bitch-mini-cinema/

Current:

Still interested in this image?
February 18 - March 13
Galleri Verkligheten, Umeå
verkligheten.net

För evigt med Ison och Fille
Videodesign
Turnerande föreställning, Riksteatern
riksteatern.se

Not Your Bitch in the Mini Cinema
June 16th - October 1st
Moderna Museet, Exercisplan 4, Stockholm
Click here for more info